Szanowni Państwo,

Realizując obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informuję, że pozyskaliśmy Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa jest BEST HOUSE Nieruchomości z siedzibą w Szczecinku ul.Boh.Warszawy 10, NIP : 673-184-12-66,  REGON, 386328968, tel 883-711-123 email:biuro@besthouse-szczecinek.pl​ ,
  2. Administrator oświadcza, że nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. d) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas do zawarcia i trwania umowy pośrednictwa lub zarządu przez Administratora, chyba, że ich przetwarzanie będzie konieczne po czasie np. w celu dochodzenia roszczeń.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych jeśli nie będzie to wynikało z potrzeby prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usługi pośrednictwa lub zarządu.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską, np. do Google LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym przypadku przekazywane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt a RODO. Administrator danych wprowadził odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mogą Państwo otrzymać kopię danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Podanie danych osobowych w związku z zawartą umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy pośrednictwa lub zarządu oraz do przygotowania takiej umowy przez Administratora
  10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek - piątek 8.30 - 16.00
Sobota - Niedziela Nieczynne

 

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

 

Szczecinek 78-400 Bohaterów Warszawy 10

(Dawny Hotel Pomorski ,Nad Restauracją Piwnica)

 

+48 692 188 018

 

Email: biuro@besthouse-szczecinek.pl

FACEBOOK

 

Zachęcamy do dołączenia do nas na Facebook, Można tam odszukać najnowsze projekty. Można również poznać naszą ofertę oraz zadać pytania.

 

facebook

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.